Mai 

 Fermé lundi mardi et mercredi

                                                      Jeudi à samedi  :  9h00  à 22h00 

                Dimanche :  9h00  à 18h00 

 

Juin

                                             Fermé le lundi                                               

                                                  Mardi à Samedi : 9h00 à 22h00                                                                                                                 Dimanche : 9h00 à 18h00           

                                                                    

                                                                     Juillet et Août

                                                  Lundi à samedi  :  9h00  à 22h00                                                              Dimanche :  9h00  à 18h00 

 

    Septembre

     Fermé le lundi

   Mardi à samedi :  9h00  à 21h00 

                                                              Dimanche :  9h00  à 18h00

                                                                                                                                                                

       

          fin de saison dimanche 30 septembre 2018     

                                                                                 

 

 

                 :    9